image_pdfimage_print

Tepih

10. априла 2013 | Kultura

Tepih šarenih boja Prašnjava krpa što lebdi nad gradom Je li to san ili java? Je li to trip? Postoji neki orijentalni izričaj u njegovom kretanju kroz vazduh Ali nimalo romantičan prizvuk Crne mrlje koje pokušavaju da usisaju lepo obučeni ljudi u odela Njihove satenske kravate umočene u crne mrlje sablasno viore Dok oni grčevito […]

Afirmativno o Balkanskoj federaciji

10. априла 2013 | Politika

Već godinama smo svedoci potpune hegemoni­je nacionalnog/nacionalističkog, kapitalističkog, etatističkog ponašanja i nastupanja dominantnih, vidljivih, i politički relevantnih aktera. Ove ideje su sebi pribavile centralni status ideja koje zaslužuju da se podrazumevaju i da se po njima ceo svet vrednuje. Na razne, i još nepotpuno istražene načine, strpljivim radom institucija bliskih državi i zasnovanih na kul­turnom, […]

Socijalna pravda

10. априла 2013 | Društvo

Socijalna pravda u jednom društu može postojati samo ako ako prožima sve njegove aspekte, a to je moguće samo ako svi pojedinci uživaju apsolutno isti i potpuno pravedan tretman. Iako se ovakva ideja svuda pominje i provlači kao zagarantovano pravo svakog pojhedinca u praksi postoje brojni problemi, pa kao takva predmet je brojnih razmatranja i […]

Neokolonijalizam ili antiekstremizam

10. априла 2013 | Politika

Sukobi u severnom Maliju naveli su Francusku da brzo reaguje i spreči dalje napredovanje fundamentalista, ali i otvorili novi front u borbi protiv globalnog terorizma, prenevši težište sukoba sa Bliskog Istoka na jedan od najnerazvijenijih regiona u svetu- pojas Sahela. Upravo bi nerazvijenost ovog regiona mogao biti i najveći adut fundamentalistima u regrutovanju novih boraca. […]

Student/kinja je rekao/la

10. априла 2013 | Društvo

Jezik ne odražava samo način na koji razmišljamo, nego i oblikuje naše razmišljanje. Ako se reči i izrazi koji nagoveštavaju da su žene inferiorne u odnosu na muškarce stalno koriste, ta pretpostavka o infe­riornosti postaće deo našeg sistema vrednosti.“ (Vodič za upotrebu rodno neutralnog jezika, UNESCO, 1999.) Jedan od koraka u pravcu ostvarivanja rodne ravnopravnosti […]