Apokalypsis

08. maja 2013 | Društvo

21.12.2012. Dan kada će svet prestati da postoji, veli Nostradamus. Hiljade zemljotresa sumnje protrešće koru planete Zemlje, mali milion vulkana zagnojiće vrelom magmom ljudske zlobe, otrovna slana voda svetskog mora zaliće metropole poroka, ali pogano čovečanstvo će, nenadano, likovati. Četiri jahača apokalipse jahaće planetom u svoj svojoj veličanstvenosti, najbolji prijatelji nekih. Ko su oni i […]

Tepih

10. aprila 2013 | Kultura

Tepih šarenih boja Prašnjava krpa što lebdi nad gradom Je li to san ili java? Je li to trip? Postoji neki orijentalni izričaj u njegovom kretanju kroz vazduh Ali nimalo romantičan prizvuk Crne mrlje koje pokušavaju da usisaju lepo obučeni ljudi u odela Njihove satenske kravate umočene u crne mrlje sablasno viore Dok oni grčevito […]

Afirmativno o Balkanskoj federaciji

10. aprila 2013 | Politika

Već godinama smo svedoci potpune hegemoni­je nacionalnog/nacionalističkog, kapitalističkog, etatističkog ponašanja i nastupanja dominantnih, vidljivih, i politički relevantnih aktera. Ove ideje su sebi pribavile centralni status ideja koje zaslužuju da se podrazumevaju i da se po njima ceo svet vrednuje. Na razne, i još nepotpuno istražene načine, strpljivim radom institucija bliskih državi i zasnovanih na kul­turnom, […]

Socijalna pravda

10. aprila 2013 | Društvo

Socijalna pravda u jednom društu može postojati samo ako ako prožima sve njegove aspekte, a to je moguće samo ako svi pojedinci uživaju apsolutno isti i potpuno pravedan tretman. Iako se ovakva ideja svuda pominje i provlači kao zagarantovano pravo svakog pojhedinca u praksi postoje brojni problemi, pa kao takva predmet je brojnih razmatranja i […]

Neokolonijalizam ili antiekstremizam

10. aprila 2013 | Politika

Sukobi u severnom Maliju naveli su Francusku da brzo reaguje i spreči dalje napredovanje fundamentalista, ali i otvorili novi front u borbi protiv globalnog terorizma, prenevši težište sukoba sa Bliskog Istoka na jedan od najnerazvijenijih regiona u svetu- pojas Sahela. Upravo bi nerazvijenost ovog regiona mogao biti i najveći adut fundamentalistima u regrutovanju novih boraca. […]