Sirija – humanitarna kriza

09. juna 2014 | Ljudska prava

Krajem 2010. godine nizom protesta u islamskim zemljama Severne Afrike i Bliskog Istoka otpočelo je Arapsko proleće. Države poput Libije, Egipta i Sirije prošle su niz događaja koji su ostavili trajne posledice po društvo, ekonomiju i politiku ovih zemalja. Do kraja 2013. godine u Libiji i Egiptu došlo je do smene režima, u Egiptu se […]

Kriza medija = kriza društva

26. maja 2014 | Društvo

U prvi mah u susretu sa ovim naslovom sam pomislila: „Šta ja tu imam novo reći?“ No, u razmišljanju da li uopšte da krenem sa pisanjem, kolebanje je nadjačao utisak da je obaveza svakog iole s(a)vesnog građanina (a takvim se usuđujem da se smatram) da glasno i neumorno govori o stvarima o kojima institucionalni aparat […]

Društvena odgovornost i siromaštvo

07. maja 2014 | Ljudska prava

Korišćenje Interneta i aktivnog učešća drustvenih mreža omogućava nam da se hteli – ne hteli često susrećemo sa različitim pozivima za pružanje pomoći materijalno ugroženoj deci, samohranim majkama, starijim ili nezbrinutim osobama. Najveće medijske kuće redovno sprovode akcije prikupljanja sredstava za pomoć siromašnima, vrlo često nas i obraduju vestima da su neki dobri ljudi sagradili […]

POLITIČAR

24. aprila 2014 | Politika

Tvoja je deklarativna demagogija Čisti formaldehid U kojem se rastakaju Sve virtuelne krinke sa lica tvoga Ironičnih boja što se kroz prizmu Zvečarskog ti jezika Prelamaju sve same laži Odmjerene i otmjene pjesmarice… Naracije licemjerstva o volidbi Svaka zbijena u snop uskogrudne ti sebičnosti Slatke đavolske prevare Osnažene u pohoti i turbo – folku Sam […]