image_pdfimage_print

Suzbijanje i zaštita od rodno zasnovanog nasilja u porodici (predlog praktične politike)

20. јануара 2016 | Ljudska prava

Rad napisala Jelena Blagojević UVOD Rodno zasnovano nasilje je nasilje koje se vrši prema ženama i devojčicama, zbog njihove pripadnosti ženskom polu, odnosno nasilje koje nesrazmerno pogađa žene, a koje je u tesnoj vezi sa očekivanjima koje patrijarhalno društvo vezuje za muškarce i žene (Nikolić-Ristanović, 2008: 22). Rodno zasnovano nasilje obuhvata, ali nije ograničeno samo […]