Sjedinjene Americke Države i Velika svetska ekonomska kriza 1929-1939

08. januara 2013 | Društvo

Monografija, SAD i Velika svjetska ekonomska kriza 1929-1939, predstavlja rezultat jednog kompleksnog, sus­tavnog istraživanja, koje je inspirirano nedostatkom litera­ture, kako u srpskom tako i u jugoslavenskoj historiografi­ji, o najvećem socijalno-ekonomskom potresu koji se iz Sjedinjenih Američkih Država prenio na cijeli svijet. Tema proučavanja se prožima kroz jednu sintezu tumačenja uz­roka, dužine trajanja i posljedica krize, […]

Borba protiv korupcije

08. januara 2013 | Društvo

Na putu prema konsolidaciji demokratije Medjunarodni dan borbe protiv korupcije, 9. de­cembar u je Srbiji protekao u analiziranju izveštaja orga­nizacije “Transparentnost Srbija” koja je iznela najnovije rangiranje zemalja prema percepciji korupcije za 2012. Godinu, a isti je pripremila medjunarodna nevladina or­ganizacija “Transparency International”. Srbija je, po indeksu percepcije korupcije za 2012. godinu, na 80. mestu […]

Danski esid rok (2)

11. oktobra 2011 | Društvo

Talasi promene Upućujući svoj pogled prema obalama Švedske, koje su se nazi­rale u daljini, stanovnik nekog od živopisnih mesta na obali Oresunda ili putnik koji bi se, jednostavno, zatekao tamo tog drugog avgusta 1958. godine, video bi naizgled uobičajenu sliku brodova koji prolaze moreuzom na svom putu između dva mora. Moreuz Oresund, poznat i kao […]

Gde je mesto za trećeg?

11. oktobra 2011 | Društvo

– Licni doživljaj obrazaca nekih rasprava Tekst pred vama nastao je kao mala primedba na jedan od načina na koji ljudi ostvaruju komunikac­iju, a koji dovodi do okruženja sas­tavljenog od ljudi koji se jedni drugi­ma prečesto prikazuju kao potpuno suprotstavljeni, pretvarajući mnoge potencijalno duboke i bogate rasprave u kružno i jalovo ponavl­janje uverenja. Ovo leto, […]

Ursula Le Gvin, „Leva ruka tame“

11. oktobra 2011 | Društvo

Koliko destabilizacije može da stane na vrh čiode   Iako se, ponekad i u svets­kim okvirima, naučna fantas­tika smatra drugorazrednom književnošću, ipak nije daleko od istine da u nipodaštavanju ove vrste književnosti možda i prednjačimo. Od preozbiljnih ruskih duša, samoubilačkih Hemingveja, zamišljenih Hesea, praznih flaša preljute rakije i/ili vodke i/ili viski­ja, da ne pominjem roditelje […]