Prikaz knjige Direktna Akcija (David Graeber)

08. juna 2013 | Društvo

Biti politički angažovan aktivista i antropolog/škinja često može da bude frustrirajući posao. Ak­tivizam često zahteva drugačiji/uži pristup za koji je potrebno staviti u crnu kutiju određene pretpostavke o društvu kako bi se delovalo brzo i uspešno. S dru­ge strane, terenski rad u antropologiji često zahteva dugotrajan proces posmatranja koji rezultira ra­zumevanjem događaja i situacija iz […]

Kolektivno i individualno

08. juna 2013 | Društvo

Često se može doživeti dovođenje reči ‘kolek­tivno’ i ‘individualno’ u opoziciju. U nekom razgovoru, koji se dotakne apstraktnijih razloga stanja u kome smo se zatekli, kao društvo ili vrsta, nije neobično da se neko pozove na to da je prevelik akcenat na individui ili kolektivu. Neko može pokušati da diskvalifikuje neki politički program kao individualistički […]

Low-cost kompanije i turizam

08. juna 2013 | Društvo

Turizam danas predstavlja značajan sektor svake zemlje. Sektor čiji razvoj može u velikoj meri doprineti samom napretku zajednice. Tur­izam postepeno počinje da se oporavlja od udara­ca koje je zadala svetska ekonomska kriza posled­njih godina. U prilog tome govore i brojke. Po nekim proračunima međunarodni turistički dol­asci prešli su jednu milijardu 2012 godine. Značaj postaje još […]

Vojvođanski bejzbol ili američke šore

08. juna 2013 | Društvo

Sa jedne strane Fruška gora, sa druge strane zgrade i ravnica, sa jedne Sremci a sa druge Bačvani. I dok ih tok Dunava razdvaja, zajedničko im je Novi Sad. Jedni žive u samom jezgru grada, a drugi u najmirnijem delu Novog Sada, naseljenim bogatim novosađanima, u Sremskoj Kamenici. Večiti rivalitet između stanovnika Glavnoga grada Panonske […]

Neonacistički pokreti

08. juna 2013 | Društvo

U naletu invazije najrazličitijih organizacija, za­jednica, udruženja, frakcija, opcija, partija, strana­ka, društava, centara, kružoka, inicijativa, grupaci­ja, bratstava (…) nemoguće je ne primetiti jačanje neonacističkih pokreta. Svi oni pojedinci s povećom dozom gneva i besa u očima, jakih glasnih žica i stegnutih pesnica odlučno koračaju evropskim konti­nentom i kao da se šire u koncentričnim krugovima poput […]