Sirija – humanitarna kriza

09. juna 2014 | Ljudska prava

Krajem 2010. godine nizom protesta u islamskim zemljama Severne Afrike i Bliskog Istoka otpočelo je Arapsko proleće. Države poput Libije, Egipta i Sirije prošle su niz događaja koji su ostavili trajne posledice po društvo, ekonomiju i politiku ovih zemalja. Do kraja 2013. godine u Libiji i Egiptu došlo je do smene režima, u Egiptu se […]

Društvena odgovornost i siromaštvo

07. maja 2014 | Ljudska prava

Korišćenje Interneta i aktivnog učešća drustvenih mreža omogućava nam da se hteli – ne hteli često susrećemo sa različitim pozivima za pružanje pomoći materijalno ugroženoj deci, samohranim majkama, starijim ili nezbrinutim osobama. Najveće medijske kuće redovno sprovode akcije prikupljanja sredstava za pomoć siromašnima, vrlo često nas i obraduju vestima da su neki dobri ljudi sagradili […]

Selektivna međunarodna zaštita ljudskih prava

26. marta 2014 | Ljudska prava

Slučaj Nuba planina Priča o ljudskim pravima zagarantovanim određenim dokumentima počinje u 18. veku i od tada se razvija različitom dinamikom od zemlje do zemlje. U oblasti zaštite ljudskih prava svakako se najviše ističu zemlje evropskog kontinenta, u smislu nacionalnog zakonodavstva i sprovođenja akata kojima su ova prava zagarantovana svakom čoveku. Iako se zaštita ljudskih […]

Nelson Mendela: Simbol za života, legenda u smrti

19. decembra 2013 | Ljudska prava

Piše: Aleksandra Radosavljević Čovek. Student prava. Dugogodišnji zatvorenik. Prvi demokratski izabran predsednik Južne Afrike. Prvi crnac koji je obavljao ovu funkciju. Dobitnik Nobelove nagrade za mir. Simbol. „Iako smo znali da će ovaj dan doći, ništa ne može da umanji naš osećaj dubokog i neizrecivog gubitka. Poštovanje u svetu zaradio je svojom neumornom borbom za […]

Opasnost nominalnosti

19. decembra 2013 | Ljudska prava

Piše: Maja Korolija „Ali za sreću neophodno je da čovek bude veran sebi mentalno. Neverstvo se ne sastoji u verovanju, ili neverovanju; sastoji se u izjavama da veruješ u nešto u šta ne veruješ“(Tomas Pejn, Doba razuma) U Staroj Kini svaka stvar imala je svoju reč i jedno značenje, koje se nije smelo preispitivati. Održavanje […]