Borba za ljubav

08. juna 2013 | Ljudska prava

Ok, svi znamo da je 17. maja obeležen Međunarodni dan protiv homofobije i transfobije. Znamo da i to ovaj dan obeležavamo zbog skidanja homoseksualnosti sa liste bolesti. Mi, koji se bavi­mo aktivizmom znamo da je toga dana ideja bolje međusobno upoznavanje. Tada kažemo da postoje nasilje i diskriminacija i po ko zna koji put kažemo […]

Ljudska prava

08. januara 2013 | Ljudska prava

Koji je značaj 10. decembra? Nije naš cilj da postanemo kao drugi, potrebno je da se međusobno razlikujemo, da naučimo da vidimo drugačije ljude od sebe i da ih poštujemo zbog toga što su“. Herman Hese Deseti decembar je Međunarodni dan ljudskih prava. Na ovaj dan je Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvo­jila Univerzalnu deklaraciju o […]

Mladi ambasadori pomirenja

08. januara 2013 | Ljudska prava

 „Come to Belgrade, meet the region“ Omladinski Odbor za Obrazovanje je, pod pokroviteljst­vom Ambasade Velike Britanije, započeo projekat „Omla­dinski Ambasadori Pomirenja“, koji obuhvata održavanje intenzivnog, edukativnog petodnevnog seminara u Beo­gradu sa nazivom „Come to Belgrade- meet the region“ za dvadeset društveno aktivnih mladih ljudi, od 18 do 30 go­dina, iz Srbije, Bosne i Hercegovine i […]

Šaka u glavu, mrzim te i ubij pedera jednostavno nisu odgovori

11. oktobra 2011 | Ljudska prava

U celosti prenosimo tekst koji je napisao muzičar Damir Urban povodom neonacističkog divljanja na LGBT paradi održanoj u Splitu, juna tekuće godine. Tekst objavljen 17.6.2011. godine i preuzet je sa www.jutarnji.hr. Priredio: Mladen T. Milanović Mi smo, nažalost, nacija odgo­jena na mržnji (pri tome ne mis­lim da druge nacije nemaju prob­lema s time, ali me one […]

LJUDI NISU ROBA…?

08. maja 2011 | Ljudska prava

Šta je trgovina ljudima? Najšira definicija kaže da je trgovina ljudima (trafficking) najčešće međunarodna trgovina ljudskim bićima u svrhu različitih vidova seksualne eksploatacije, prinudnog rada, ilegalnog usvajanja dece, prisilnih brakova, trgovine organima i bebama, primoravanja na vršenje kriminalnih dela, prisilnog prosjačenja… Zove se još i “moderno ropstvo” jer najdrastičnije ugrožava najosnovnija ljudska prava (pravo na […]