Imaju li feministkinje budućnost?

08. maja 2011 | Ljudska prava

Uvod: Kulturni determinizam umesto biološkog Istorijski gledano, rod kao analitička kategorija produkt je drugog talasa feminizma. U feminističkom diskursu do tada se baratalo isključivo kategorijama pola, pri čemu su se neretko upravo razlike (u to vreme priznate i od strane feministkinja) između istih koristile kao argument za izlazak žena iz privatne u javnu, političku sferu. […]

Numerofrenici

04. januara 2011 | Ljudska prava

Text o “numerofrenicima” je nastao pod uticajem teoretičara i filozofa koji je ideju panoptikona primenio na celo društvo. Mišel Fuko u svom delu “Nadzirati i kažnjavati” predstavlja načine i oblike kontrole posredstvom kojih društvo kao jedna celina disciplinuje ponašanja pojedinaca. Drugi pokretač koji me je naveo da razmišljam o fenomenu brojeva bila je pojava brojčanika na pešačkim prelazima (bliže o ovoj pojavi u nastavku teksta). Matematika […]

Stigmatizacija svakodnevnice iliti – “Zašto sam toliko ograničen?”

03. januara 2011 | Ljudska prava

EMIGRATION How much better is it to be hated as an American than as an Albanian? Svaki put kad pišem o ovoj ili sličnim temama kontam da egzaltiram u bezargumentovanom patetisanju o alijeniranosti i pratećem spleen-u u antroposamodovoljnom sistemu u kome egzistiram/mo. Nadam se da ovo nije jedan od tih tekstova već da je ovo spis o kolektivnoj stigmi koja nam je ultravioletnim žigom markirala […]

Naravno da može

03. januara 2011 | Ljudska prava

Povod je bio proslavljanje plaćenih školarina od strane države. Mesto je bilo najodvratnije moguće. Paun joj je ime, toj kafani, koja je do te mere ogavna da bi, kad bi paun imao više od dva grama mozga i želju da ostavi ovaj svet u boljem stanju od onog u kojem ga je zatekao, zapravo imao osnov da tuži vlasnika za zlostavljanje životinja, i nanošenje […]