Mladi, ideje i beogradski izbori

24. oktobra 2017 | Politika

Bliže se beogradski izbori, a novih ideja nema. Mnogi na izbore gledaju kao na ključne za opoziciju, da napravi malo mesta za sebe u političkom životu Srbije. Opozicija treba da se konsoliduje, ali i da kreira nove ideje oko kojih može da okupi veći broj građana, posebno mladih. S vremena na vreme, postavi se pitanje […]

Tramp, Milošević i otpor populizmu

09. februara 2017 | Politika

Iako bi na prvi pogled najlogičnije bilo porediti ličnost i kampanju Donalda Trampa sa onima koje su vodili Vojislav Šešelj ili Bogoljub Karić, budući da Tramp u prvi plan ističe radikalno agresivan govor i stečeno materijalno bogatstvo, ipak je zanimljivije uporediti ga sa čovekom koji je, za razliku od pomenute dvojice sunarodnika, kao rezultat kampanje […]

Ko to tamo blokira?

20. decembra 2016 | Politika

Od kada je Srbija otvorila dva, umesto tri nova poglavlja pregovora o članstvu u Evropskoj uniji o otvorenim poglavljima niko ni ne priča. Neko bi rekao koga briga za javne nabavke i nauku. Sticajem okolnosti, tema je poglavlje 26 koje nije otvoreno a tiče se obrazovanja i kulture. Kamo sreće da je ono tema zato […]

(Ne)sloboda okupljanja

10. marta 2016 | Politika

Ustavni sud je proglasio neustavnim Zakon o javnom okupljanju građana iz 92. godine, 9. aprila 2015. u predmetu broj IУз-204/2013, što je objavljeno u Službenom glasniku RS, br. 88/2015. U odluci Ustavnog suda navodi se da je zakon: neustavno ograničavao slobodu okupljanja, neustavno se pozivao na zaštitu prava drugih, što je osnov za zabranu skupova, […]

Grčka dužnička kriza – Koliko je postojeće rešenje održivo?

20. jula 2015 | Politika

Nakon odlučnog „oxi“ izrečenog na referendumu 5. jula 2015. godine[1], Grčka je daleko manje odlučno, a više stidljivo ušla u novi pokušaj pregovora oko rešavanja problema godinama nagomilavanog duga sa  međunarodnim kreditorima, a pre svega sa zemljama Evrozone, kojoj i sama pripada. Pregovori su okončani u rekordnom roku i sa puno drame, kako je to […]