Neokolonijalizam ili antiekstremizam

10. aprila 2013 | Politika

Sukobi u severnom Maliju naveli su Francusku da brzo reaguje i spreči dalje napredovanje fundamentalista, ali i otvorili novi front u borbi protiv globalnog terorizma, prenevši težište sukoba sa Bliskog Istoka na jedan od najnerazvijenijih regiona u svetu- pojas Sahela. Upravo bi nerazvijenost ovog regiona mogao biti i najveći adut fundamentalistima u regrutovanju novih boraca. […]

Projektovanje rata

10. aprila 2013 | Politika

Esej omladinskog ambasadora pomirenja iz BIH, Adnana Smajića Tokom predavanja pod nazivom “Zloupotreba isto­rije”, istoričarka sa Univerziteta u Beogradu, Dubravka Stojanović, jednu tematsku cjelinu je zatvorila rečenicom “Tada je rat proizveden”, i upravo kroz tu tvrdnju možemo svesti cijelu istoriju ljudskih sukoba do same srži. Suprotno prikazivanjima današnjih medija, u savre­menoj istoriji, malo koji sukob […]

Palestinsko pitanje

08. januara 2013 | Politika

DRŽAVA POSMATRAČ NEČLANICA UN-A Glasanjem u Generalnoj skupštini UN-a, Palestini je unapređen status u ovom telu – od entiteta posmatrača evolu­irala je u državu posmatrača nečlanicu. I to prilično ubed­ljivo. Naime, čak 138 zemalja je glasalo za ovaj predlog, uz 41 uzdržanu i svega 9 protiv. Pored Izraela i SAD-a, kao i četiri pacifičke zemlje […]

Dejtonski sporazum

08. januara 2013 | Politika

I sedamnaest godina nakon potpisivanja, konstitutivni narodi BiH različito gledaju na sporazum. Za Federaciju je „Dejton“ prolazna faza, za Republiku Srpsku jedino rešenje opstanka, a za Hrvatsku zajednicu u BiH kočnica za stvaranje trećeg entiteta. Dejtonski sporazum, odnosno Opšti okvirni spora­zum za mir u BiH parafiran je 21. novembra 1995. godine u američkoj vojnoj bazi […]

Uloga Srpske pravoslavne crkve u kreiranju rata

11. oktobra 2011 | Politika

„Ne ide narodna država dokle mač može ići, nego mač sme ići samo do granica jedne narodne države, to jest, otadžbine.“ Nikolaj Velimirović, „Nacionalizam Svetog Save“ Kada je reč o balkanskom pro­storu, uvek je teško jasno razlučiti šta je mit, a šta istina. Tako, i kada se razgovara o ratovima tokom devede­setih godina XX veka, teško je jasno […]