Low-cost kompanije i turizam

8. јуна 2013. | Društvo |
image_pdfimage_print

Turizam danas predstavlja značajan sektor svake zemlje. Sektor čiji razvoj može u velikoj meri doprineti samom napretku zajednice. Tur­izam postepeno počinje da se oporavlja od udara­ca koje je zadala svetska ekonomska kriza posled­njih godina. U prilog tome govore i brojke. Po nekim proračunima međunarodni turistički dol­asci prešli su jednu milijardu 2012 godine. Značaj postaje još veći ako pogledamo prognoze Svetske turističke organizacije prema kojima se predviđa da će ukupan broj međunarodnih turista dostići 1,8 milijardi do 2030. Srbija spada u red zemalja sa izuzetno visokim mogućnostima i potencijali­ma za njegov razvoj. Na ovom polju svakako tre­ba daleko više angažovanja, a svakako i uloženih sredstava. Međutim, povezano sa ovim sektorom jeste sektor saobraćaja koji u velikoj meri može doprineti rastu. Danas posebno rastući značaj ima avio saobraćaj nakon pojave low cost kompanija. Nešto više od polovine putnika tokom 2010. go­dine putovalo je ovih vidom transporta.

Low cost kompanije nastale su u SAD-u i nji­hopvo poslovanje pre svega se zasniva na modelu koji ima za cilj smanjenje troškova i povećanje produktivnosti. Prva low cost avio kompanija bila je Southwest Airlines. Ključne karakteristike koje se vezuju za low cost aviokompanija su pre svega postojanje jedne klase za putnike, posedovanje jednog tipa aviona, rezervacija putem interneta. Kupci su na taj nacin oslobođeni stresa, nema gu­bljenja karata, čekanja u redovima u zadnjem tre­nutku, a više vremena preostaje na aerodromima za kupovinu. Svakako za putnike najznačajnija je cena prevoza. Ove kompanije su jeftinije ponekada i do 50%. To je glavni razlog i njihovog uspešnog poslovanja i stalnog rasta, prilagođeni su većem broju ljudi. Stanovništvu koje do tada nije sebi moglo da priušti dalja putovanja i od­more pre svega usled nepristupačne cene. Na taj način olakšano je takođe i putnicima koji odlaze na odmor ili posećuju prijatelje i rodbinu za vreme praznika. S obzirom na to da oni nerado biraju prevoz avionom ukoliko to podrazumeva brojna presedanja i gužve.

U Evropi vodeće kompanije su Ryanair i Easy­jet. Ove kompanije kod nas nisu počele sa radom. Dolazak niskotarifnih aviokompanija na tržište Srbije je tek na početku. Za sada posluju tri kom­apnije. Postavlja se pitanje koliko je Srbija atrak­tivna destinacija za njih i kojom brzinom će se nji­hov dolazak i odvijati. Svakako za turiste iz Srbije ovakav poduhvat može da bude veoma značajan, ali i za razvoj turizma u Srbiji samo ukoliko se te mogućnosti i prepoznaju. Ovakva politika mo­gla bi da znači dolazak stranih turista u većem broju i dalji napredak kroz njeno promovisanjue kao značajne destinacije. Takođe, poslovna poli­tika ovih kompanija po kojoj uglavnom koriste sekundarne aerodrome može biti korak ka razvoju pojedinih destinacija Srbije gde je moguće obez­bediti civilne aerodrome za njihovo sletanje. Ko­liko brzo će ova mogućnost i šansa biti prepozna­ta i koliko brzo će se raditi na osposobljavanju pojedinih aerodroma je pitanje. Međutim nesum­ljivo da od toga zavisi razvoj, a time i boljitak za celokupnu zajednicu. Na taj način obezbediće se nova radna mesta i mogućnost privrednog i eko­nomskog napretka zemlje.

Southwest Airlines je kompanija koja je veliki rast postigla zahvaljujući niskim troškovima i vi­sokoj efikasnosti u svakom aspektu poslovanja. Posluje na sekundarnim aerodromima gde su troškovi manji, kašnjenja retka, a vreme okre­tanja aviona mnogo manje. Southweat Airlines je usavršio preokret aviona za samo 25 minuta, odnosno vreme koje je potrebno da avion sleti, iskrcavanje putnika, napuniti gorivom ako je potrebno, pripremiti sledeći let i poleteti. Takođe poseduje jedan tip aviona Boing 737, čime se omogućava da svi piloti, posada rade na bilo kom avionu. Bitna stavka koja je uticala na povećanje prihoda je svakako veća gustina sedišta i ne posto­janje biznis klase, tj. postojanje samo jedne klase, kao i ograničene usluge tokom leta. Glavne karak­teristike koje će kasnije mnoge kompanije slediti. Ti faktori u kombinaciji sa velikim prosečnim bo­jem prodatih sedišta značajno smanjuje prosečnu cenu sedišta. To su neke od karakterisitika koje su presudno uticale na jeftinije karte ovih kom­panija.

Low cost kompanije svakako imaju izuzetno veliki uticaj na razvoj celokupne avio industrije, ali takođe i na razvoj turizma. Danas više nego ikada turistima su pristupačne brojne udaljene lo­kacije. Takoreći prepreke gotovo da ne postoje u mogućnosti savremenog čoveka da istražuje bro­jna područja i turističke destinacije. Svakako ono što je više puta pomenuto pristupačne cene su os­novi razlog opredeljenja putnika za ovakav način putovanja. Kako konkurencija postaje sve veća tako se vodi i borba oko privlačenja i zadržavanja putnika. U tu svhu kompanije su počele da spro­vode brojne strategije održanja i unapređenja po­slovanja. Tako se i uvode određene novine. Recimo Easyjet počinje sa korišćenjem satelitske televizije, zatim Southweat Airlines mogućnost korišćenja Interneta i slično. Ovakve aktivnosti svakako utiču na povećanje troškova, takođe troškovi za­kupa i održavanja aviona su visoki zato u tim od­lukama treba biti umeren i proceniti mogućnosti. Naravno daleko od toga da ovakav vid poslovan­ja ne donosi probleme. Svi oni se suočavaju sa određenim vidovima problema za koje moraju pronaći rešenje kao uspešan put održanju ovakve pozicije i u budućnosti.

Niskotarifne aviokompanije danas se nalaze u konkurentnoj prednosti, ovakvu poziciju moguće je i zadržati ukoliko bi se ove kompanije usmer­ile na zadržavanje takvog postojanja, pre svega usmeravanje na kratke relacije. Na taj način se umanjuju troškovi koji bi nastali pri transferu put­nika. Kako je Internet imao veliku ulogu u daljem njihovom poslovanju, jedno od ključnih pitanja u budućnosti će biti način i taktike korišćenja nove tehnologije i načini približavanja korisnicima. Pa u tu svrhu vrlo značajno je samo pitanje zado­voljstva korisnika njihovim uslugama i uspostavl­janja lojalnosti. Na taj način se postiže neka vrsta garancije korišćenja i u buduće njihovih usluga.

Daljem napretku niskotarifnih aviokomap­nija svakako ide na ruku i pitanje bezbednosti. Danas najveći stepen bezbednosti ostvaruje se u vazdušnom saobraćaju. Naravno ovakva statistika rezultat je poštovanja strogih procedura. Uko­liko uzmemo u obzir ekonomsku krizu koja tra­je i dalje jasno je da se ljudi uglavnom orjentišu na ovakav vid prevoza. Naravno to ne može biti garancija. U uslovima neizvesnosti, kao i čestih promena na tržištu, svaka kompanija da bi opstala mora se usmeriti na prilagođavanje svoje strate­gije novonastalim uslovima kao jedini siguran put daljeg napredovanja.

Piše: Jovana Aleksić

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Ово веб место користи Акисмет како би смањило непожељне. Сазнајте како се ваши коментари обрађују.