POLITIČAR

politicar

Tvoja je deklarativna demagogija
Čisti formaldehid
U kojem se rastakaju
Sve virtuelne krinke sa lica tvoga
Ironičnih boja što se kroz prizmu
Zvečarskog ti jezika
Prelamaju sve same laži
Odmjerene i otmjene pjesmarice…
Naracije licemjerstva o volidbi
Svaka zbijena u snop uskogrudne ti sebičnosti
Slatke đavolske prevare
Osnažene u pohoti i turbo – folku

Sam te je neki fürer
Iz Dahaua poslao
Da redaš tananost u fascije
U meni da kuješ
Hitlera slavenskog
I ljiljane sa ognjišta svučeš
I opet uvedeš Mitrin kult
Pa da nas kao jaganjce kolješ
Zlotvore
Beštijo!

11. aprila 2008. godine

Autor: Semir Avdić
Foto: toonpool.com