Šta je za mene Evropska unija?

eu

Ovaj esej je osvojio treću nagradu na takmičenju eseja u okviru programa EU debate u organizaciji Instituta za evropsku politiku.

Evropska unija sam ja. Svoja. Ujedinjena u različitosti.

Živim bez granica, putujem bez granica, družim se bez granica, volim bez granica. Prijatelje ne delim na crne i bele, muškarce i žene, decu i odrasle. Zalažem se za ravnopravnost. Poštujem i poštovana sam. Imam zdrave principe i postulate kojima se vodim u životu. Zalažem se za slobodu. Slobodu kretanja ljudi, robe, usluga, kapitala. Za slobodu kretanja misli.

Imam prava i obaveze. Obavezu da pomognem. I pravo na pomoć kada mi je potrebna. Obavezu da učim. I pravo da mi se pruži kvalitetan obrazovni sistem. Obavezu da doprinesem društvu. I pravo da moj doprinos bude priznat i nagrađen.

Imam mogućnost izbora. Biram da budem ja. Biram da me ne osuđuju zbog mojih opredeljenja, stavova, razmišljanja. Biram svet bez nasilja, bez rata. Biram da iz svake svoje greške izvučem pouku. Da iz svake lične borbe izađem jača. Biram da praštam i da mi bude oprošteno. Biram da volim. Da ne mrzim. Biram da želim i da rastem sa svojim željama. Biram da se borim za svoja ubeđenja. Rečima, ne oružjem. Da komuniciram. Da sarađujem. Da se razvijam i rastem. Da prevazilazim barijere. Biram da poštujem i podržavam razlike.

Do pridruživanja samoj sebi me dele poglavlja. Kroz koja učim. O sebi i drugima. Kroz koja sazrevam i trudim se da budem bolja. Sebi i drugima. Nakon kojih ću shvatiti suštinu. Sebe i drugih. Nakon kojih ću ostati ja.

Svoja. Ujedinjena u različitosti.

Autorka: Milica Stanković

Foto: Artwanted.com