image_pdfimage_print

Razglobljeno vreme: NOVI AUTORITARIZAM I ETNIČKI NACIONALIZAM

08. маја 2011 | Društvo

Savremeni svet užasno je kompleksan sistem. Manjak ideologije primetan je bio još pre dvadeset godina, kad se Fukujama svrstao u onu dijahronu grupu ljudi koji smatraju da je sve već izmišljeno do njihovog vremena i teatralno proglasio kraj istorije. Doduše, i pre nego je zucnuo, balkanski nacionalizam se potrudio da ga demantuje, ali to, opet, […]

LJUDI NISU ROBA…?

08. маја 2011 | Ljudska prava

Šta je trgovina ljudima? Najšira definicija kaže da je trgovina ljudima (trafficking) najčešće međunarodna trgovina ljudskim bićima u svrhu različitih vidova seksualne eksploatacije, prinudnog rada, ilegalnog usvajanja dece, prisilnih brakova, trgovine organima i bebama, primoravanja na vršenje kriminalnih dela, prisilnog prosjačenja… Zove se još i “moderno ropstvo” jer najdrastičnije ugrožava najosnovnija ljudska prava (pravo na […]

Šta se u hudu našem naziva polemikom?

08. марта 2011 | Politika

http://www.vreme.com/cms/view.php?id=865297 http://www.matica.hr/Vijenac/vijenac440.nsf/AllWeb Docs/Iz_politickih_nismo_izvlacili_estetske_zakljucke_ http://www.jutarnji.hr/boris-dezulovic–viskovicevo-misljenje- fizicki-moze-nauditi-jergovicu–iskljucujem-hdp-odsebe/ 922407/ http://www.vreme.com/cms/view.php?id=974710 Na sajtu e-novina, stranicama ,,Vremena“, i u raznim časopisima (čije bi samo predstavljanje i postav­ljanje u širi kontekst zahtevalo pose­ban članak) se u poslednja dva mes­eca vodilo jedno jako inspirativno prepucavanje (vrlo zahvalno za anal­izu trenutnog stanja na književno/ novinarskoj sceni ovog regiona). Od svega nekoliko rečenica izrečenih […]