image_pdfimage_print

Sukobljeni identiteti ili što je to tolerancija?

19. новембра 2013 | Ljudska prava

Piše: Dijana Ljubanović „Tolerancija je podnošenje moćnih koji, da bi se osećali dobrima, odbacuju osvetu.” M. Trimarchi Postoje različite vrste identiteta. Prisutnost identiteta u diskurzivnom karakteru političkih govora današnjice uvelike doprinosi stvaranju potrebe i nužnosti za identifikacijom i za potrebom pripadanja jer identitet je naglašen kao reprezent sopstva; i lika i dela svake jedinke. Nema […]

Snaga osnivačkog mita

29. октобра 2013 | Politika

Politički mitovi i simboli predstavljaju složen, i vrlo često teško shvatljiv deo političke kulture, koji deluje na afektivnu komponentu čovekove ličnosti. Teorija razlikuje nekoliko vrsta mitova značajnih za političku zajednicu, a ovaj tekst se usredsređuje na verovatno najvažniji- osnivački mit, i njegove implikacije na trenutna dešavanja u regionu. Osnivački mitovi bili su preokupacija raznih teoretičara, […]

Gde je mesto za trećeg?

11. октобра 2011 | Društvo

– Licni doživljaj obrazaca nekih rasprava Tekst pred vama nastao je kao mala primedba na jedan od načina na koji ljudi ostvaruju komunikac­iju, a koji dovodi do okruženja sas­tavljenog od ljudi koji se jedni drugi­ma prečesto prikazuju kao potpuno suprotstavljeni, pretvarajući mnoge potencijalno duboke i bogate rasprave u kružno i jalovo ponavl­janje uverenja. Ovo leto, […]

Скопје (??) Помегу копнежот на киркегард и меланхолијата на адорно*

10. јула 2011 | Društvo

„Аушвиц го потврдува философемот за чистата идентичност како смрт.“ Th. W. Adorno Острината на спекулативноста се зарива длабоко во телото на една современа настојчивост да се презентира и наметне својот сопствен чист идентитет. Идентитетот на индивидуалецот да се наметне врз идентитетот на мнозинството, да се искорегира и издиференцира колективниот идентитет со крилата на ренесансното будење од реалноста, […]

Imaju li feministkinje budućnost?

08. маја 2011 | Ljudska prava

Uvod: Kulturni determinizam umesto biološkog Istorijski gledano, rod kao analitička kategorija produkt je drugog talasa feminizma. U feminističkom diskursu do tada se baratalo isključivo kategorijama pola, pri čemu su se neretko upravo razlike (u to vreme priznate i od strane feministkinja) između istih koristile kao argument za izlazak žena iz privatne u javnu, političku sferu. […]