image_pdfimage_print

Govoriš li patrijarhalni?

24. августа 2015 | Ljudska prava

Jedna zanimljiva činjenica navela me je nedavno na ponovnu refleksiju o statusu žena na našem podneblju. Dobro je poznata teza da socijalne norme jednog društva, zajednice ili države određuju njeni pripadnici, tj. samo društvo (otuda i kažemo „sociajlne“). „Normalno“ je da normu određuju oni koji je sprovode i na kraju oni koji je trpe. Da […]

Student/kinja je rekao/la

10. априла 2013 | Društvo

Jezik ne odražava samo način na koji razmišljamo, nego i oblikuje naše razmišljanje. Ako se reči i izrazi koji nagoveštavaju da su žene inferiorne u odnosu na muškarce stalno koriste, ta pretpostavka o infe­riornosti postaće deo našeg sistema vrednosti.“ (Vodič za upotrebu rodno neutralnog jezika, UNESCO, 1999.) Jedan od koraka u pravcu ostvarivanja rodne ravnopravnosti […]

Linija 3- Novi Sad – Petrovaradin

10. априла 2013 | Društvo

Mnogo bure je u prethod­na dva meseca izazvala odluka nove gradske vlasti u Novom Sadu da na vozilima grad­skog saobraćajnog preduzeća postavi ćirilične nazive trasa kojima saobraćaju autobusi. Naizigled beznačajna odluka može imati velike posledice po međuljudske odnose i bor­bu protiv diskriminacije. Rasprava je u jed­nom trenutku pretila da krene u pogrešnom smeru, fokusirajući se […]

Kratak osvrt na pojavu antologije “Iz Prištine, s ljubavlju”

08. маја 2011 | Kultura

Pre nekoliko nedelja u Beogradu je, u ediciji TON B izdavačke kuće Algoritam Media, izašla antologija proze, drame i poezije nastale na Kosovu u proteklih nekoliko decenija. U isto vreme u Prištini je izašla antologija “Iz Beograda, s ljubavlju”. Vinovnici ovog čina saradnje su pre svega Saša Ilić i Jeton Neziraj, pisci, koji su saradnju […]

Kako su psiholozi ubili nevladin sektor

08. марта 2011 | Društvo

Pre devedesetih kod nas je posto­jalo nešto što se zvalo “društvene or­ganizacije”: postojali su tako Crveni krst, izviđači, razna udruženja i savezi ribolovaca, aviomodelara, gol­ubara i sl. Sve te organizacije bile su finansirane ili iz državnog budžeta ili od sopstvenih članarina, i niko tada nije pisao nikakve projekte niti sa njima aplicirao bilo gde, zato […]