image_pdfimage_print

Grčka dužnička kriza – Koliko je postojeće rešenje održivo?

20. јула 2015 | Politika

Nakon odlučnog „oxi“ izrečenog na referendumu 5. jula 2015. godine[1], Grčka je daleko manje odlučno, a više stidljivo ušla u novi pokušaj pregovora oko rešavanja problema godinama nagomilavanog duga sa  međunarodnim kreditorima, a pre svega sa zemljama Evrozone, kojoj i sama pripada. Pregovori su okončani u rekordnom roku i sa puno drame, kako je to […]

EGIPAT NA TALASU ARAPSKOG PROLEĆA

19. августа 2014 | Ljudska prava

Zemlje obuhvaćene talasom Arapskog proleća doživele su, osim promene društvenog i političkog sistema, značajan udar na stanje ljudskih prava, a neke od njih nalaze se u stanju permanentne humanitarne krize. Egipat je u ovim previranjima prošao nešto blaže u odnosu na druge zemlje regiona, ali su posledice vidne u svim segmentima društva. Naime, dok se […]

Kriza medija = kriza društva

26. маја 2014 | Društvo

U prvi mah u susretu sa ovim naslovom sam pomislila: „Šta ja tu imam novo reći?“ No, u razmišljanju da li uopšte da krenem sa pisanjem, kolebanje je nadjačao utisak da je obaveza svakog iole s(a)vesnog građanina (a takvim se usuđujem da se smatram) da glasno i neumorno govori o stvarima o kojima institucionalni aparat […]

Sindikati

16. октобра 2013 | Društvo

Nedavno su proslavili 110 godina. Postoji više od 20 hiljada različitih. Samostalni, nezavisni granski… razjedinjeni i nedovoljno moćni da zaštite radnike, ravnopravno pregovaraju sa poslodavcima i bitno utiču na politiku drzave. Nedovoljno bliski mladima. Pre više od veka… Početak sindikalnog delovanja vezuje se za 1903. godinu, iako su radnički pokreti nastali još sedamdesetih godina 19. […]

Građanska neposlušnost

08. јануара 2013 | Društvo

Razgovor sa Matijom Medenicom Aktivno ili pasivno deo smo globalnih društvenih, eko­nomskih, političkih tokova. Dok na jednom kraju sveta pokušavaju da se približe tim istim globalnim tokovima uvodeći liberalnu demokratiju, na drugom (koji se do sada smatrao srećnijim, uspešnijim, boljim mestom za život) različiti masovni pokreti pokušavaju doći do rešenja koja bi doprinela poboljšanju kvaliteta […]