Sirija – humanitarna kriza

09. juna 2014 | Ljudska prava

Krajem 2010. godine nizom protesta u islamskim zemljama Severne Afrike i Bliskog Istoka otpočelo je Arapsko proleće. Države poput Libije, Egipta i Sirije prošle su niz događaja koji su ostavili trajne posledice po društvo, ekonomiju i politiku ovih zemalja. Do kraja 2013. godine u Libiji i Egiptu došlo je do smene režima, u Egiptu se […]

Nelson Mendela: Simbol za života, legenda u smrti

19. decembra 2013 | Ljudska prava

Piše: Aleksandra Radosavljević Čovek. Student prava. Dugogodišnji zatvorenik. Prvi demokratski izabran predsednik Južne Afrike. Prvi crnac koji je obavljao ovu funkciju. Dobitnik Nobelove nagrade za mir. Simbol. „Iako smo znali da će ovaj dan doći, ništa ne može da umanji naš osećaj dubokog i neizrecivog gubitka. Poštovanje u svetu zaradio je svojom neumornom borbom za […]

Politička kultura i demokratska stabilnost

21. novembra 2013 | Politika

Piše: Adnan Smajić Tokom ove godine su se u Bosni i Hercegovini pojavile majice sa natpisom „Vladavina prava je kada ideš u zatvor zato što si krao, ne zato što si krao nedovoljno!“, a u potpisu podebljanim slovima „Mreža Pravde“. Majice su podijeljene desetinama tinejdžera, okupljenih u sklopu projekta „Mladi za pravdu“ finansiranog sredstvima USAIDa […]

Socijalna pravda

10. aprila 2013 | Društvo

Socijalna pravda u jednom društu može postojati samo ako ako prožima sve njegove aspekte, a to je moguće samo ako svi pojedinci uživaju apsolutno isti i potpuno pravedan tretman. Iako se ovakva ideja svuda pominje i provlači kao zagarantovano pravo svakog pojhedinca u praksi postoje brojni problemi, pa kao takva predmet je brojnih razmatranja i […]

Mladi ambasadori pomirenja

08. januara 2013 | Ljudska prava

 „Come to Belgrade, meet the region“ Omladinski Odbor za Obrazovanje je, pod pokroviteljst­vom Ambasade Velike Britanije, započeo projekat „Omla­dinski Ambasadori Pomirenja“, koji obuhvata održavanje intenzivnog, edukativnog petodnevnog seminara u Beo­gradu sa nazivom „Come to Belgrade- meet the region“ za dvadeset društveno aktivnih mladih ljudi, od 18 do 30 go­dina, iz Srbije, Bosne i Hercegovine i […]