Prst umesto olovke

08. januara 2013 | Društvo

Više od osam odsto građana Republike Srbije i danas se potpisuje palcem, ili slovom iks, umesto imena! Pravo na obrazovanje zagarantovano je Ustavom, ali ga ne ostvaruje čak 1,35 miliona građana Srbije, i to kada je u pitanju samo osnovna škola koja je zvanično i besplatna. Među obrazovanim stanovništvom najviše je onih sa srednjom školom […]

Numerofrenici

04. januara 2011 | Ljudska prava

Text o “numerofrenicima” je nastao pod uticajem teoretičara i filozofa koji je ideju panoptikona primenio na celo društvo. Mišel Fuko u svom delu “Nadzirati i kažnjavati” predstavlja načine i oblike kontrole posredstvom kojih društvo kao jedna celina disciplinuje ponašanja pojedinaca. Drugi pokretač koji me je naveo da razmišljam o fenomenu brojeva bila je pojava brojčanika na pešačkim prelazima (bliže o ovoj pojavi u nastavku teksta). Matematika […]