Politička kultura i demokratska stabilnost

21. novembra 2013 | Politika

Piše: Adnan Smajić Tokom ove godine su se u Bosni i Hercegovini pojavile majice sa natpisom „Vladavina prava je kada ideš u zatvor zato što si krao, ne zato što si krao nedovoljno!“, a u potpisu podebljanim slovima „Mreža Pravde“. Majice su podijeljene desetinama tinejdžera, okupljenih u sklopu projekta „Mladi za pravdu“ finansiranog sredstvima USAIDa […]

Sukobljeni identiteti ili što je to tolerancija?

19. novembra 2013 | Ljudska prava

Piše: Dijana Ljubanović „Tolerancija je podnošenje moćnih koji, da bi se osećali dobrima, odbacuju osvetu.” M. Trimarchi Postoje različite vrste identiteta. Prisutnost identiteta u diskurzivnom karakteru političkih govora današnjice uvelike doprinosi stvaranju potrebe i nužnosti za identifikacijom i za potrebom pripadanja jer identitet je naglašen kao reprezent sopstva; i lika i dela svake jedinke. Nema […]

Vojvođanski bejzbol ili američke šore

08. juna 2013 | Društvo

Sa jedne strane Fruška gora, sa druge strane zgrade i ravnica, sa jedne Sremci a sa druge Bačvani. I dok ih tok Dunava razdvaja, zajedničko im je Novi Sad. Jedni žive u samom jezgru grada, a drugi u najmirnijem delu Novog Sada, naseljenim bogatim novosađanima, u Sremskoj Kamenici. Večiti rivalitet između stanovnika Glavnoga grada Panonske […]

Akumulacija i politika akumulacije skica za kritiku imperijalizma

08. juna 2013 | Politika

Cilj ovog teksta nije isključivo u tome da se izloži jedna sistematizovana kritika geopolitičkog fenomena koji se naziva imperijalizmom, koliko u tome da se skicira jedna specifična teorija imperijalizma koju je izrazio Lenjin u svom tekstu Imperijalizam kao najviši stadij kapitalizma. Već sam naslov upućuje na drugi cilj teksta, a to je težnja da se […]

Nordijski model saradnje – II deo

10. aprila 2013 | Društvo

Igmanska inicijativa je regionalna mreža nevladinih or­ganizacija koju čine predstavnici civilnog sektora, medija, lokalnih samouprava, kao i ekonomski i politički analitičari koji osmišljavaju projekte kojim nastoje da normalizaciju i unaprede odnosi između zemalja Dejtonskog četvorougla. Napori Igmanske inicijative usmereni su na uspostavljanje dobrosusedskih odnosa, obnovi poverenja i tolerancije, kao i na prevazilaženje svih vrsta diskriminacije […]