Projektovanje rata

10. aprila 2013 | Politika

Esej omladinskog ambasadora pomirenja iz BIH, Adnana Smajića Tokom predavanja pod nazivom “Zloupotreba isto­rije”, istoričarka sa Univerziteta u Beogradu, Dubravka Stojanović, jednu tematsku cjelinu je zatvorila rečenicom “Tada je rat proizveden”, i upravo kroz tu tvrdnju možemo svesti cijelu istoriju ljudskih sukoba do same srži. Suprotno prikazivanjima današnjih medija, u savre­menoj istoriji, malo koji sukob […]

Mladi ambasadori pomirenja

08. januara 2013 | Ljudska prava

 „Come to Belgrade, meet the region“ Omladinski Odbor za Obrazovanje je, pod pokroviteljst­vom Ambasade Velike Britanije, započeo projekat „Omla­dinski Ambasadori Pomirenja“, koji obuhvata održavanje intenzivnog, edukativnog petodnevnog seminara u Beo­gradu sa nazivom „Come to Belgrade- meet the region“ za dvadeset društveno aktivnih mladih ljudi, od 18 do 30 go­dina, iz Srbije, Bosne i Hercegovine i […]

Borba protiv korupcije

08. januara 2013 | Društvo

Na putu prema konsolidaciji demokratije Medjunarodni dan borbe protiv korupcije, 9. de­cembar u je Srbiji protekao u analiziranju izveštaja orga­nizacije “Transparentnost Srbija” koja je iznela najnovije rangiranje zemalja prema percepciji korupcije za 2012. Godinu, a isti je pripremila medjunarodna nevladina or­ganizacija “Transparency International”. Srbija je, po indeksu percepcije korupcije za 2012. godinu, na 80. mestu […]

Uloga Srpske pravoslavne crkve u kreiranju rata

11. oktobra 2011 | Politika

„Ne ide narodna država dokle mač može ići, nego mač sme ići samo do granica jedne narodne države, to jest, otadžbine.“ Nikolaj Velimirović, „Nacionalizam Svetog Save“ Kada je reč o balkanskom pro­storu, uvek je teško jasno razlučiti šta je mit, a šta istina. Tako, i kada se razgovara o ratovima tokom devede­setih godina XX veka, teško je jasno […]

Tao u Srba i duh globalnog kapitalizma

10. jula 2011 | Društvo

Tekst inspirisan Žižekovom rečenicom: If Max Weber were alive today, he would definitely write a second, supplementary volume to his Protestant Ethic, titled The Taoist Ethic and the Spirit of Global Capitalism [Revenge of Global Finance, In These Times, 21.5.2005] Jednoćelijska utopija Nema više one entropične prefin­jenosti u vazduhu koja je levitirala nad našim opozicionim […]