Vojna neutralnost Srbije, neodrživ koncept? (1)

10. jula 2011 | Politika

Neprecizno deklarisana vojna neu­tralnost u 21. veku, kako ju je Srbija uvela 2007. godine u tekstu koji se, pre svega, odnosi na politiku Srbije prema Kosovu, u stručnim, a pogo­tovo u diplomatskim krugovima, izazvala je dosta nedoumica. Ovoj odluci nije prethodila ni stručna ni šira javna rasprava. Imajući u vidu hipoteku iz prošlosti, činjenicu da […]

Bogdan Bogdanović-osvrt na delo

08. marta 2011 | Kultura

U drugoj polovini februara, po­setioci Muzeja “25. maj” su mo­gli da nalete na nesvakidašnje pr­izore: da se kreću među artefaktima raznolikih, misterioznih i neobičnih oblika i funkcije, kocki, filmova i apstraktnih simbola, pa čak i da se nađu izgubljeni u papirnom lavir­intu. Gledajući kako ljudi začuđeno posmatraju neobjašnjive radove koji provociraju raznolike spekulacije, i sam […]