Palestinsko pitanje

08. januara 2013 | Politika

DRŽAVA POSMATRAČ NEČLANICA UN-A Glasanjem u Generalnoj skupštini UN-a, Palestini je unapređen status u ovom telu – od entiteta posmatrača evolu­irala je u državu posmatrača nečlanicu. I to prilično ubed­ljivo. Naime, čak 138 zemalja je glasalo za ovaj predlog, uz 41 uzdržanu i svega 9 protiv. Pored Izraela i SAD-a, kao i četiri pacifičke zemlje […]

Nordijski model saradnje

08. januara 2013 | Društvo

Mogućnosti primene na prostor bivše Jugoslavije deo I Zemlje bivše Jugoslavije još uvek pred­stavljaju najnestabilniji deo u Evropi. U cilju poboljšanja ekonomskog položaja stanovništva, izgradnje mira i dobrosused­skih odnosa između država jugoistočne Ev­rope pokrenute su brojne inicijative koje podstiču saradnju i partnerske odnose. Re­gionalna saradnja na Balkanu, a posebno između zemalja potpisnica Dejtonskog sporazuma (Bosna […]

Umetnicki pravci

08. januara 2013 | Kultura

DADA JE I PROTIV DADE Dadaizam je umetnički pravac koji nastaje 1916. godine u Cirihu u Švajcarskoj, a javlja se kao odgovor na tragediju koju je čovečanstvu doneo Prvi svetski rat. Grupa umetnika oku­pljena u kafeu „Kabare Volte“ pokrenula je časopis „Dada“ što predstavlja same početke stvaranja u ovom umetničkom pravcu, a reči pisca manifesta […]

Uloga Srpske pravoslavne crkve u kreiranju rata

11. oktobra 2011 | Politika

„Ne ide narodna država dokle mač može ići, nego mač sme ići samo do granica jedne narodne države, to jest, otadžbine.“ Nikolaj Velimirović, „Nacionalizam Svetog Save“ Kada je reč o balkanskom pro­storu, uvek je teško jasno razlučiti šta je mit, a šta istina. Tako, i kada se razgovara o ratovima tokom devede­setih godina XX veka, teško je jasno […]

Uhoda

08. maja 2011 | Kultura

Otkako sam kupio novi radioaparat, zaključio sam da me neko prati. Danima. Možda mesecima. Nisam siguran. Slušalice su prilično jake, a dobio sam i novi slušni aparat za desno uho. Na levo sam potpuno gluv. Rat. Granata je eksplodirala na nekoliko metara od mene. Bio sam zaštićen oronulim zidom, tako da nisam pretrpeo velike povrede. […]