image_pdfimage_print

Neokolonijalizam ili antiekstremizam

10. априла 2013 | Politika

Sukobi u severnom Maliju naveli su Francusku da brzo reaguje i spreči dalje napredovanje fundamentalista, ali i otvorili novi front u borbi protiv globalnog terorizma, prenevši težište sukoba sa Bliskog Istoka na jedan od najnerazvijenijih regiona u svetu- pojas Sahela. Upravo bi nerazvijenost ovog regiona mogao biti i najveći adut fundamentalistima u regrutovanju novih boraca. […]

Nordijski model saradnje – II deo

10. априла 2013 | Društvo

Igmanska inicijativa je regionalna mreža nevladinih or­ganizacija koju čine predstavnici civilnog sektora, medija, lokalnih samouprava, kao i ekonomski i politički analitičari koji osmišljavaju projekte kojim nastoje da normalizaciju i unaprede odnosi između zemalja Dejtonskog četvorougla. Napori Igmanske inicijative usmereni su na uspostavljanje dobrosusedskih odnosa, obnovi poverenja i tolerancije, kao i na prevazilaženje svih vrsta diskriminacije […]

Nordijski model saradnje

08. јануара 2013 | Društvo

Mogućnosti primene na prostor bivše Jugoslavije deo I Zemlje bivše Jugoslavije još uvek pred­stavljaju najnestabilniji deo u Evropi. U cilju poboljšanja ekonomskog položaja stanovništva, izgradnje mira i dobrosused­skih odnosa između država jugoistočne Ev­rope pokrenute su brojne inicijative koje podstiču saradnju i partnerske odnose. Re­gionalna saradnja na Balkanu, a posebno između zemalja potpisnica Dejtonskog sporazuma (Bosna […]

Mladi ambasadori pomirenja

08. јануара 2013 | Ljudska prava

 „Come to Belgrade, meet the region“ Omladinski Odbor za Obrazovanje je, pod pokroviteljst­vom Ambasade Velike Britanije, započeo projekat „Omla­dinski Ambasadori Pomirenja“, koji obuhvata održavanje intenzivnog, edukativnog petodnevnog seminara u Beo­gradu sa nazivom „Come to Belgrade- meet the region“ za dvadeset društveno aktivnih mladih ljudi, od 18 do 30 go­dina, iz Srbije, Bosne i Hercegovine i […]