Naravno da može

03. januara 2011 | Ljudska prava

Povod je bio proslavljanje plaćenih školarina od strane države. Mesto je bilo najodvratnije moguće. Paun joj je ime, toj kafani, koja je do te mere ogavna da bi, kad bi paun imao više od dva grama mozga i želju da ostavi ovaj svet u boljem stanju od onog u kojem ga je zatekao, zapravo imao osnov da tuži vlasnika za zlostavljanje životinja, i nanošenje […]