image_pdfimage_print

Ljudska prava

08. јануара 2013 | Ljudska prava

Koji je značaj 10. decembra? Nije naš cilj da postanemo kao drugi, potrebno je da se međusobno razlikujemo, da naučimo da vidimo drugačije ljude od sebe i da ih poštujemo zbog toga što su“. Herman Hese Deseti decembar je Međunarodni dan ljudskih prava. Na ovaj dan je Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvo­jila Univerzalnu deklaraciju o […]

Palestinsko pitanje

08. јануара 2013 | Politika

DRŽAVA POSMATRAČ NEČLANICA UN-A Glasanjem u Generalnoj skupštini UN-a, Palestini je unapređen status u ovom telu – od entiteta posmatrača evolu­irala je u državu posmatrača nečlanicu. I to prilično ubed­ljivo. Naime, čak 138 zemalja je glasalo za ovaj predlog, uz 41 uzdržanu i svega 9 protiv. Pored Izraela i SAD-a, kao i četiri pacifičke zemlje […]

LJUDI NISU ROBA…?

08. маја 2011 | Ljudska prava

Šta je trgovina ljudima? Najšira definicija kaže da je trgovina ljudima (trafficking) najčešće međunarodna trgovina ljudskim bićima u svrhu različitih vidova seksualne eksploatacije, prinudnog rada, ilegalnog usvajanja dece, prisilnih brakova, trgovine organima i bebama, primoravanja na vršenje kriminalnih dela, prisilnog prosjačenja… Zove se još i “moderno ropstvo” jer najdrastičnije ugrožava najosnovnija ljudska prava (pravo na […]

Zelenilo u Sahari

08. марта 2011 | Politika

Libija je pod lupom svetskih medija, postoji ozbiljna pretnja od građanskog rata, sankcije UN su još uvek pod upitnikom, a Gadafi bombarduje libijske gradove. Na­kon svega postavlja se pitanje hoće li se “Arapsko proleće”, kako ga na­zivaju optimisti, pretvoriti u krvavo proleće? Takozvana Arapska revolucija osvaja sever Afrike, već skoro me­sec dana. Za sada retko […]